Sannheten om innvandring

Ambisiøs tittel riktig nok, – nå skal ikke jeg gi den fulle og hele sannheten om innvandringen, men jeg ønsker å stille spørsmålet hvorfor vi ikke får vite mer av det som faktisk skjer, – altså mer av sannheten om innvandringen, Hvorfor debatteres det ikke mer i mediene, hvorfor får vi ikke vite mer om det som gjøres feil, så vi kan komme noe nærmere virkeligheten?

Det er noe med Sverige. Med Norge også, men enda mer med Sverige.

Jeg vil fortelle en episode. Nå er ikke én hendelse nok til å lage statistikk, det er illustrerende for hva som faktisk skjer, og hvordan svensker ofte tenker.

Jeg ble kjent med en svensk mann i en diskusjon på nettet. Diskusjonen var ikke om innvandring, men om vår felles oppvekst i en såkalt dissentermenighet. Vi var ikke enige, men diskusjonen var høflig og reflektert.

Senere dro jeg til en annen verdensdel, og siden jeg først var der, tok jeg like godt fly de 7-8 timene over til den siden av verdensdelen han bodde og besøkte ham. Det var hyggelig, men ikke noe mer. Forholdet forble noe distansert og kjølig, kanskje fordi meningsforskjellen var for stor.
Likevel holdt vi kontakten nå og da, og da Facebook kom inn i bildet, la jeg ham til som venn, og vi hadde en viss dialog fra tid til annen. Så begynte jeg igjen å blogge, etter noen års pause, og som den gang er det emnene innvandring, integrasjonsproblemer, islam, Midtøsten, terrorisme som opptar meg. Samme sak, bare forskjellige sider av saken.

Siden Skandinavia står overfor mye av de samme problemene, men landene er på forskjellige stadier, og har valgt forskjellig tilnærming til den felles utfordringen, er det naturlig også å skrive om forholdene i Danmark og Sverige, spesielt. Vi vet om volden og bandekrigene i København, og vi har (så langt norske medier lar oss få lov) hørt om de enorme problemene særlig Malmö-området står overfor, men også andre områder i Sverige.

I denne forbindelsen er blogger viktig. Der media opptrer ”korrekt” – og svenske medier er mye mer sparsom med opplysninger enn norske, noe vi skal se senere, – er det bloggene man må søke til hvis man skal få korrekte opplysninger.

En av disse bloggene hadde en link til Sverigedemokratene. Min ”venn” i Sverige ble opprørt og fjernet meg fra vennelisten i Facebook, men gjorde meg høfligst oppmerksom på at den dagen jeg tok avstand fra rasisme, skulle han legge meg til igjen, dersom jeg ville det.

Takk som byr, men så nært var ikke forholdet at det plager. Det sier imidlertid noe om hvordan enkelte, og det viser seg, ganske mange, ser virkeligheten. Man tar på seg briller som farger og tilpasser virkeligheten slik at den passer inn i det man ønsker den skal være.

Det tok meg noe tid før jeg skjønte hva han egentlig mente, og etter flere mailer kom han frem til det som var det ømme punktet: en blogg jeg henviste til, hadde i sin link-liste også link til det svenske partiet Sverigedemokratene, som han altså mente var rasistisk. Jeg ble litt paff, og undersøkte selv hva SD står for, og har til nå ikke funnet en eneste setning i deres partiprogram som er rasistisk. Han kunne heller ikke peke på noe, men henviste til partiets fortid.

Han begynte så mer mer personlige argumenter. Denne teknikken nytter ikke på meg. At SD’s politikk ville gjøre det vanskeligere å få inn en utenlendsk ektefelle stemmer for det første ikke, for det andre er det to forskjellige ting vi snakker om: asylsøkere, hovedsaklig med ukjent identitet, – og legitim familieinnvandring. Heller ikke i Norge kan man sammenligne de to forholdene.

Jeg vet ikke noe om SD’s fortid, men jeg vet noe om Frp’s fortid, og det er ikke mye å skryte av hvis man tenker på Anders Lange og hans hovedanliggende som var å få bort avgiften på eggelikør. Men partiet i dag er jo milevis fra Anders Lange, og ingen bruker vel ham som referanse når de kritiserer Frp, selv om hån av i seg selv er et must for alle politisk korrekte.

Jeg skal peke på mer av dette med Sverige, for det er interessant.

MANGE INNVANDRERE I SVERIGE
Sverige har innvilget ca 1.2 millioner oppholdstillatelser for utlendinger siden 1980. Norge har ca 422.000 – her kommer inn en masse detaljer om definisjoner, men det er ikke så viktig her. Poenget er at Sverige har tatt inn langt flere enn oss.

I debatten om innvandring blir det veldig fort fronter. Diskusjonen blir polarisert, du er enten ”et godt menneske” eller ”rasist”. Alle normale mennesker skjønner at slik er det ikke, selv om media ynder å fremstille det slik. I Sverige er dette verre enn i Norge, – i Danmark er det mer nyansert enn i Norge. I Danmark innser man etter hvert at ingen er tjent med denne polariseringen, fordi det faktisk finnes argumenter – gode argumenter, mot en uhemmet innvandring. Man er overhodet ikke automatisk rasist fordi om man ser disse, og fremfører noen av dem.

POLITISK KORREKT OMTALE
I Sverige, som altså er for høflige og hensynsfulle til å fortelle hva som egentlig skjer, jeg snakker om pressen, Main Stream Media (MSM) kan det få litt merkelige utslag. For eksempel når det refereres til en kriminell handling, så unnlater man å fortelle når det er innvandrere som begikk handlingen. Det kan få katastrofale følger. For eksempel sliter Sverige med en mengde voldtekter, ekstreme og voldelige sådanne. Hvorfor skal det skjules for publikum hva som egentlig skjer? Er ikke alle tjent med å vite hva som skjer?

Er det ikke i slike tilfeller i allmennhetens interesse å få vite f. eks at det er en svart mann som voldtar, når dette er kjent? Det er svært mange somaliere i både Sverige og Norge. Er det ikke viktigere å beskytte unge svenske kvinner mot flere voldelige overgrep, enn å ta hensyn til at eventuelle innvandrere kan føle seg stigmatisert når det blir nevnt hvilken etniske herkomst overgriperen er? Har ikke innbyggerne krav på å få vite det som skjer, uten omsvøp? Hvilken rett har myndighetene i et demokratisk land til å gi media direktiver eller anbefalinger om hvilken terminologi som skal brukes, – eventuelt, hvilken rett har de til å velge dette selv, dersom det tilslører virkeligheten?

ÖREBRO – EKSTREMT MANGE VOLDTEKTER
I den svenske kommunen Örebro (ca 130.000 innbyggere, – byen Örebro har 98.000) har det i den senere tiden vært veldig mye kriminell aktivitet. Natt til tirsdag 27. april ble nok en kvinne, en 19 år gammel jente, voldtatt utendørs. Voldtekten føyer seg inn i rekken av en lang rekke voldelige overgrep mot kvinner. Siden september 2009 har det bare i dette området vært tre fullbyrdede voldtekter og åtte voldtektsforsøk. Sammenlignet med andre steder i midt-Sverige er Örebro det stedet med flest anmeldte voldtekter og –forsøk. Kommunen hadde 30 anmeldelser i 2009, som er dobbelt så mange som nummer to på listen, Västerås.

En kvinne i 70-årene var en av ofrene. Hun ble voldtatt søndag kveld 14. februar etter at en svart mann hadde sluttet seg til selskapet da hun og en venninne gikk ut av taxien etter et selskap.

«BARN?»
I dette tilfellet sto det signalement på overgriperen: en yngre, svart mann. Men svært ofte står det bare ”ungdommer” eller ”menn” når hendelsene skrives om. Örebro har mange innvandrere, – og i år ble kommunen en såkalt ”ankomstkommun”, hvor asylsøkerne skal oppholde seg i påvente av asyl. Man regner med ca 28.000 asylsøkerer i Sverige i 2010, herav 3000 enslige ”barn og unge”. Man regner med at ca 9000 av asylsøkerne i år vil komme fra Somalia.

Debatten går høyt om dette begrepet, fordi det gang på gang har vist seg at de ”unge” slett ikke er så unge som man gjerne vil tro. Og når man slett ikke er tenåring, men 20-30 år og man også blant barna regner med at det finnes ”personer med allvarliga problem, t.- eks beroande på det kaos de upplevt i sitt hemland eller under flukten til Sverige”, sier det seg selv at en så liten kommune vil få problemer. Alvorlige problemer.
Man regner med å bygge ut plass for 850 nye ”barn og unge” som kommer til landet i Örebro kommune i 2010. Mottakssystemet var opprinnelig tiltenkt 3-400, men det viser seg å bli ca 2.500 i stedet – med tendens til økning. Ca 800 ”barn” venter på permanent plass.
Lokalbefolkningen, både svenske og innvandrere er naturlig nok frustrert og fortvilet over kriminaliteten, og i dette konkrete tilfellet har de organisert en sykkel-aksjon, de sykler i grupper rundt i byen på nattestid for å prøve å forhindre voldtekter.

En lokal avisredaktør, Per Gudmundson tok opp problemstillingen, og kritiserte Migrasjonsverkets ”Blunda och Bevilja”-handläggning av dom skäggiga unga män som det politiska och mediala maktkomplexet envisas med att kalla ”ensamkommande barn”. Slik blir det når man skal bruke dagligtale på det ”ekspertene” borforklarer med politisk korrekte termer. ”Ensamkommande barn” høres unektelig mye mer ufarlig ut enn ”skjeggete unge menn” – men er det sant? Alle ”vanlige” folk skjønner at alt snakk om at ”dette er et spørsmål om definisjon” egentlig bare er pjatt. Så hvorfor ”skjønner” ikke myndighetene det? De er neppe mindre begavet enn menigmann. Kan det tenkes at det a) er politisk styrt, eller b) ligger økonomiske interesser i dette? Gudmundson ble kalt fremmedfiendtlig og rasistisk etter sin kritikk. Hvorfor?

OVERGRIPERNE ER INNVANDRERE
Politiet etterforsker voldtektene, men har til nå ikke funnet gjerningsmannen eller –mennene. Man tenker seg at det er to personer. Det har blitt foretatt over 500 forhør i de nevnte sakene. Ca 1.500 sider er skrevet om saken, i utredningsmateriale. For en relativt liten kommune må dette tære på ressursene. I tillegg har kommunen andre former for kriminalitet å slite med, ran og annen vinningskriminalitet, vold i skolene, og vold mot journalister.

Et brutalt taxiran nylig fikk også mediene til å publisere signalement:
Gärningsman 1: Cirka 180-185 cm lång och kraftig kroppsbyggnad. Klädd i blå jacka med luva. Mörkhyad, afrikanskt utseende. Har burrigt hår. Tilltalades ”Abdi” av sin kumpan.
Gärningsman 2: Uppfattades betydligt kortare, cirka 165 cm lång. Bar en mörk jacka med luva. Har ”öststatsutseende” och heltäckande kort skägg.

ANDRE OVERGREP
Det finnes krisesentre i kommunen med spesialkunnskap om æresrelatert vold eller mord, og andre former for overgrep, kommunen kjører informasjonskampanjer  for å opplyse både potensielle overgripere om gjeldende lover, og ofrene om sine muligheter og rettigheter. Spesielt seksualisert vold er et problem, og da ofte relatert til ”hensynet til familiens ære,” eller til kyskhet, men også andre typer overgrep i form av press og begrensninger f. eks mht yrkesvalg, utdanning eller valg av partner.  Æresbegrepet brukes ofte for å legitimere disse overgrepene – altså stikk i strid med vår felles judeisk-kristne kultur i Skandinavia, hvor den personlige frihet og respekt for individet er det som er høyest rangert.
Det er interessant å søke litt på faktaopplysninger om innvandringsmønsteret. Å skaffe seg det totale bildet blir for omfattende, men noen nøkkeltall kan gi en pekepinn som kanskje gir en plausibel forklaring på det man ser.

TALL SOM SKJÆRER I ØYNENE
Ôrebro har med sine 130.000 innbyggere har 1708 asylsøkere pr. 15. januar 2010, mens for eksempel Göteborg (som også har problemer, men langt fra så graverende tall) har 1926 asylsøkere, altså drøyt 200 flere, men fordelt på snaut fire ganger flere innbyggere.

Man kunne f. eks søke på antall treff på Internett på ”vold” og ”voldtekt.” Det er interessant. Jeg tror det gir en pekepinn.
Results 41 – 50 of about 1,250,000 for ”våld ørebro” (130.000 innb.)
Results 1 – 10 of about 576,000 for ”våldtäkt örebro”
Results 1 – 10 of about 283,000 for ”voldtekt bergen” (265.000 innb.)
Results 1 – 10 of about 465,000 for ”voldtekt oslo” (587.000 innb.)

Sverige har et enormt sprik i antall asylsøkere pr innbygger, her er et utvalg av kommuner:
Vellinge – 25 asylsökande, 32 270 invånare. 1/1290 (1 pr. 1290 innb.)
Boden – 617 asylsökande, 27535 invånare 1/44
Kiruna – 523 asylsökande, 23 099 invånare. 1/44
Tomelilla – 1 asylsökande, 12 719 invånare. 1/12.719
Flen – 400 asylsökande, 16133 invånare. 1/40
Södertälje – 817 asylsökande, 84 753 invånare. 1/103
Danderyd – 15 asylsökande, 30 851 invånare. 1/2056
Sunne – 1 asylsökande, 13473 invånare. 1/13473
Göteborg – 1926 asylsökande, 500 197 invånare. 1/259
Malmö – 1406 asylsökande, 293 882 invånare. 1/209
Stockholm – 4561 asylsökande, 825 057 invånare. 1/180
Säffle – 382 asylsökande, 15973 invånare. 1/41

Snaphanen skriver om samme sak i dag

LINKER / REFERANSER
http://www.lst.se/NR/rdonlyres/F66238B2-D8F6-407A-8A78-4F4F2AD4C63E/168047/Prognosbrevtillkommunernamars2010.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/14/54/2f25c715.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/12866/a/141454
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1966746/overfallsvaldtakt-i-orebro
http://imittsverige2.wordpress.com/category/orebro/
http://na.se/nyheter/1.736781-aldre-kvinna-valdtagen
http://na.se/nyheter/2.2503/1.789250-nya-nattliga-cykelturer-mot-vald-i-orebro
http://www.regionorebro.se/blameny/socialvalfard/individochfamilj/hedersrelateratvald.4.31a52ae310f982003c980002013.html
http://www.lst.se/orebro/amnen/_Sociala_fragor/Hedersrelaterat_vald.htm
http://www.oru.se/Forskning/Forskningsprojekt/Projekt/JPS/Vald-i-skolan-Barns-rattigheter–/
http://www.kvinnohusetorebro.se/sv/behover-du-hjalp/hedersrelaterat-vald.php
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/journalistfoerbundet/event/view/saa-foerebygger-vi-hot-och-vaald-mot-journalister-seminarium-med-journalistfoerbundet-paa-graev-i-oerebro-18579
http://politisktinkorrekt.info/2010/03/28/annu-en-valdtakt-i-orebro/
http://politisktinkorrekt.info/2010/03/13/ar-per-gudmundson-en-framlingsfientlig-islamofobisk-rasist/
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/varna-asylratten_4416503.svd
http://politisktinkorrekt.info/2010/03/10/lokal-media-publicerade-signalement-efter-brutalt-taxiran/
http://politisktinkorrekt.info/2010/03/07/ensamkommande-barn-kan-vara-vuxna/

Dette innlegget ble publisert i Innvandring og merket med , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.