Media, politikere, kristne og terrorisme

Aviser og TV har i det siste bragt oss mange reportasjer om palestinernes raseri og skuffelse over at Israel har drept Hamas’ ledere. På TV så jeg SV’s Kristin Halvorsen si at dette jo bare fører til enda mer vold, mer raseri, mer blodutgytelse. Hun uttalte seg med stor sikkerhet.

 

Kommentatorer og politikere ellers, samt ledere, blant annet i Aftenposten, levner heller ingen tvil om at Israels myndigheter omtrent er dumme som i det hele tatt tror at dette hjelper. Man vet jo dette selvsagt bedre enn dem. Ikke bare i Norge ser man det slik. Hele Europa og til dels USA er full av meninger. Meninger som for det meste er . . . → Les mer: Media, politikere, kristne og terrorisme

Den menneskelige komedie fortsetter

Europa blir mer og mer en islamsk provins. Dette sitatet fra Fallacis siste bok ”Tankens kraft” (The Force of Reason”) er utgangspunktet for en interessant artikkel i JWR (The Jewish World Review) som har overskriften ”Den menneskelige komedie”. Artikkelen setter søkelyset på Europas forfall i forhold til de verdier som var med på å skape nettopp den del av verden som vi lever i, – som forfatteren Daniel Pipes, – og for øvrig også mange andre analytikere i USA og verden for øvrig kaller det beste sted å leve, med all sin velstand og rikdom. Men som også av analytikere blir kalt ”det mørke kontinent” som følge av avkristningen, – uthuling av de kristne verdier.

 

. . . → Les mer: Den menneskelige komedie fortsetter

Underslag av bistandsmidler

17.02.2010: linkene i denne artikkelen er for en stor del utdaterte. Du finner essensen av rapporten her…

Samme dag som Haaretz kunne fortelle at sjefen for de palestinske politistyrkene, general Haj Ismail Jabber tok millioner i egen lomme hver eneste måned ved å få kontant utbetaling for 7000 ikke-eksisterende politimenn, fra PA’s lønnsbudsjett som kommer fra EU, – samme dag kom det en rapport fra en arbeidsgruppe i EU som arbeider med budsjettassistanse for de palestinske selvstyremyndighetene (PA).

 

 

 

Dette skriver David Frankfurter i sitt siste nyhetsbrev, under . . . → Les mer: Underslag av bistandsmidler