Våg å tenke selv

Oppdatert 26.05.04: Publisert i Norge Idag. (Vår kristne kultur er i fare) og i full versjon (dato ukjent) her…

Oppdatert 22.05.04: Deler av denne artikkelen (hovedsaklig de fire-fem siste avsnittene) står på trykk i papirutgaven av Drammens Tidende 22.05.04, publisert som leserbrev.

Det er nye tider i Europa, ja i hele verden. Også bittelille Norge er en del av verden i en helt annen grad enn før. Moderne kommunikasjon gjør at vi fanger opp nyheter akkurat like raskt som dem som opplever dem. Vi ser akkurat i øyeblikket at det ikke er like lett som før for krigsherrer å skjule sine feil eller sensurere de opplysninger som skal komme ut til menneskeheten.

Hovedproblemet er innvandringen fra islamske land
Men . . . → Les mer: Våg å tenke selv

Muslimer i Europa vil ha krig

Av CELVIN NIKLAS JOJAKIN RUISDAEL har jeg fått denne artikkelen, som han har oversatt fra engelsk. Det er skremmende og interessant lesning. Det som slo meg spesielt, er slutten, som er omtrent identisk med Oriana Fallacis påstander, at det er nytteløst å utrydde Islam ved å drepe bin Laden; det oppstår bare nye bin Laden’er. For det er religionen som avler terrorister. Denne artikkelen slutter med en uttalelse av sheik Omar: “De kan drepe bin Laden, men fenomenet kan de ikke drepe — de kan ikke ødelegge det.”  Altså 100% sammenfallende med Fallacis påstander. Den frittalende forfatteren og journalisten Fallaci blir her i Norge for det meste latterliggjort i bokanmeldelser, – hun overdriver, hun er “en enøyd kriger”, “norske seriøse forlag ville ikke trykket dette om ikke det . . . → Les mer: Muslimer i Europa vil ha krig

Islams agenda

Professor Moshe Sharon skrev en artikkel i slutten av 2003 om Islam. Denne er opplysende og orienterende, faktisk kanskje det jeg til i dag har lest som best illustrerer min egen oppfatning av forholdet mellom de tre religionene og deres mål. Jeg har oversatt de viktigste avsnittene. Hele artikkelen kan leses her. Moshe Sharon er professor på det Hebraiske Universitet i Jerusalem og underviser i islamsk historie.

ISLAMS AGENDA – EN KRIG MELLOM SIVILISASJONER Krigen startet for lenge siden mellom to sivilisasjoner – mellom en sivilisasjon bygget på Bibelen, og en som er basert på Koranen. Og dette må stå klart for oss.

DET FINNES INTET FUNDAMENTALISTISK ISLAM ”Fundamentalisme” er et ord som kommer fra hjertet av kristendommen. Det menes en tro som baserer seg på det som står . . . → Les mer: Islams agenda