Misbruk av bistandsmidler

De siste månedene har det noen reportasjer i media om korrupsjon og vanstyre hos de palestinske selvstyremyndighetene (PA). Særlig toppet det seg i sommer da Rød-Larsen gikk ut og kritiserte Arafats manglende vilje til demokratisering og reformer. Nå i høst fikk vi den uventede nyheten at EUs kommisjon for bekjempelse av bedrageri og økonomisk kriminalitet, OLAF, ” ikke har funnet bevis for at økonomisk hjelp til PA har blitt misbrukt.”

Litt senere fikk vi vite at Arafat og Rød-Larsen nå var blitt venner igjen. Betyr så dette at alt er såre vel, og vi kan være trygge på at våre skattepenger blir forvaltet på beste måte?

Allerede i 2001 skrev avisen Dagen at den samlede bistanden fra Norge til palestinerne var 3,2 milliarder kroner.[1] Samlet har EU siden 1993 . . . → Les mer: Misbruk av bistandsmidler

NEI til legalisering av narkotika

Liberaleren har mye bra stoff. Men de er for legalisering av narkotika (29. oktober 2004). Det er ikke bra. Jeg skal forklare hvorfor.

 

Vi har et uttrykk i dagligtale som heter frihet under ansvar. Jeg har for eksempel vært på turer med ungdommer der deres oppførsel blir utslagsgivende for hvilken grad av frihet de skal få. Noen ganger har man med ansvarbevisste, kjekke ungdommer å gjøre, og slipper man dem løs, går det veldig bra. Andre ganger går det ikke bra, fordi én eller noen få ødelegger for alle de andre som er ansvarsbevisste. Følgen i slike tilfeller blir at man må stramme inn litt. Ungdommene kan ikke få den friheten de vil, . . . → Les mer: NEI til legalisering av narkotika