Kall ondskapen ond

Innlegg i DT i dag: 

 

I det senere har vi stadig fått servert innspill som hevder at Islam egentlig er en fredelig religion, og flere som mener de forstår saken bedre enn gjennomsnittet, legger skylden for terroren på oss i Vesten som ikke forstår Østens tenkemåte.

Sist innlegg jeg leste var krydret med fredeligsinnede Koran-sitater. Allah liker ikke aggresjon. Innsenderen har et poeng der. Kanskje vi egentlig ikke forstår muslimene godt nok. Vi kunne nok ha lagt oss noe mer i selen for å skaffe oss kunnskap om hva som ligger bak alt dette hatet. 

Men det er ikke der det egentlige problemet ligger. Den store utfordringen ligger i at de menneskene som har gått over grensen og tyr til vold, – ekstrem vold, – for å undertvinge andre . . . → Les mer: Kall ondskapen ond