Willochs utvidede fredsbegrep

Kåre Willoch har utvidet begrepet fred til å omfatte den verste terrorisme som skjer under Islams grønne fane, og kaller det politikk. Hans toleranse er uten grenser. Alt er i sin skjønneste orden, så lenge ingen snakker nedsettende om hans øyensten, palestiner-araberne. For Hamas ønsker en fredsløsning med Israel.

Willoch er ingen dum mann. I alle fall er vi opplært til å tenke slik. Han har vært statsminister i ett av verdens beste land, vårt eget.

Men til tross for det, sier han helt horrible ting. Hva kan dette skyldes? Vanligvis er det jo slik at når man sier noe dumt, og i tillegg er påståelig når man blir korrigert, så regnes man for å være dum. Jeg påstår ingen ting, men overlater til leserne å bedømme.

I går . . . → Les mer: Willochs utvidede fredsbegrep

Gerd Liv Vallas hykleri

Jeg undres av og til: – er det ingen ting som provoserer meg lenger? Jeg opplever at det ene etter det andre utspillet fra høytstående politikere ikke utløser mer enn en imaginær skuldertrekk. Informasjonsstrømmen gjør noe med en. Man blir muligens noe immun ettersom tiden går.

Men så kommer denne Stalin-tilhengeren Gerd Liv Valla, som i sin tid syntes AKP-ml var for høyrevridd. Siste utspill var selvfølgelig på venstresidas merkedag 1. mai, hvor hun syntes det var betimelig å støtte en gruppe islamister som bevislig planlegger, finansierer og gjennomfører massedrap av sivile uskyldige, – og som forsvarer det, – Hamas.

Gerd Liv Valla er uten tvil dyktig som profesjonell grinebiter. Men hun er en hykler. Og hykleri provoserer.

Det finnes mange måter å belyse hykleriet på. En metode er å . . . → Les mer: Gerd Liv Vallas hykleri