Israel – det forbløffende, lille landet

Mens diskusjonen her hjemme går om hvorvidt jødenes store andel av Nobel-priser skyldes Vestens kollektivt dårlige samvittighet for sin behandling av jødene under krigen, finnes det en del harde facts som i det minste fjerner behovet for en slik påstand.

Listen under må unektelig være til konstant irritasjon for Israels muslimske fiender som hevder at deres egen kultur er så fortreffelig. Særlig må dette for den oppriktige leser gjelde punktene om økonomi, likestilling, utdannelse, menneskerettigheter og innovasjon. For mens vi vet at mens den muslimske verden, ikke minst kvinnene, lider under stagnasjon og undertrykkelse, og befolkningen i økende grad flykter mot Vesten, blomstrer jødenes lille stat.

Som forfatteren selv uttrykker det: alt dette har blitt utviklet mens staten har vært i konstant krig mot en uforsonlig fiende som søker dens utslettelse, og . . . → Les mer: Israel – det forbløffende, lille landet

Gode nordmenn og deres “dommere”

I gledesrusen etter krigen, og i all stoltheten og takknemligheten overfor alle dem som gjorde en innsats for å befri landet for nazismens svøpe, var det som tidligere nevnt i denne blogg, en påfallende unnfallenhet når det gjalt å se og pådømme de grove overgrep og forbrytelser som ble gjort mot jødene.

Som Espen Søbye påpeker i sin bok “Kathe, alltid vært i Norge” kunne deportasjonen av de 532 jødene til gasskamrene i Tyskland aldri skjedd uten velvillig hjelp fra “gode nordmenn.” Av dem som ble sendt med Donau 26. november 1942, kom 11 tilbake i live.

Dette har HL-senteret varslet at de vil forske i. En av dem som gjorde mest for å muliggjøre drapene, var Knut Rød. Han var ansatt i statspolitiet, og la ned en . . . → Les mer: Gode nordmenn og deres “dommere”