Årets mann 2010 – vi har sett ham før

Vi har sett ham før. Kjenner vi ham igjen?

Under overskriften “Årets mann” i Aftenposten-magasinet på årets siste dag skriver forfatter Vetle Lid Larssen en treffende liten artikkel. Forfriskende, rett og slett.

Når årets mann 2010 skal kåres, er kandidatene sjeldent mange. I 12 måneder som har vært preget av vulkaneksplosjoner, gruveulykker, voldtektstiltalte lekkasjekonger og smeltende polområder, nytter det liksom ikke med Lillebjørn Nilsen. Vi har derfor etter nøye overveielse kommet frem til at årets mann må bli Mahmoud Ahmadinejad.

Ikke på grunn av hans evne til å “forene formuleringsevne, uforstand og billige dresser” skriver Larssen, selv om han er en ener på det området. Heller ikke på . . . → Les mer: Årets mann 2010 – vi har sett ham før

Afternoon of Lyon

 

Xiaoyang Galas: “Afternoon of Lyon” – Painting Acrylic, 2009

Jesus fra Betlehem, Davids by

En riktig god jul til alle!

Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. 

Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. 

Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde. Og . . . → Les mer: Jesus fra Betlehem, Davids by

Lysglimt fra den jødiske historien

Men i den sjette måned blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria.

Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner! Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen. Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud; og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Han skal . . . → Les mer: Lysglimt fra den jødiske historien

Ingen støtte for terror i islam?

Jada. Vi hører dere. Men tror vi nødvendigvis at det dere sier nå, er sant? Kanskje dere lyver, slik det er lov i islam? Hvorfor sier dere forresten dette, mens Koranen sier noe annet?

Islamsk Råd Norge (IRN) var utvetydige i sitt syn på terror, som må møtes med «kategorisk fordømmelse».

– Bruk av terror har ingen støtte i vår religion. Bevisste drap på uskyldige er en avskyelig handling. Vi må derfor hele tiden bekjempe fordommer og vrangforestillinger blant våre egne og hos andre, sa IRN-leder Senaid Kobilica. VG: Skuffet over oppmøtet under antiterror-markering.

Så noen eksempler på Koranens mening om vantro og jøder. Har terror støtte – . . . → Les mer: Ingen støtte for terror i islam?

Dommer mot bødler opprettholdt

Dommene for de 16 som var involvert i kidnapping, tortur og mord på den unge jøden Ilan Halimi i Frankrike i 2006, ble alle opprettholdt av dommeren etter at flere av dem hadde anket sine dommer på opptil 18 år. Fengselsstraffene ble øket for sju av gjengens medlemmer. Gjengens leder fikk livsvarig fengsel. Likevel var rettsaken en stor skuffelse for alle som føler med Halimi og hans familie. Rettsaken ble holdt for lukkede dører, angivelig fordi en av gjengmedlemmene var under 18 år.

Retten i Creteil avslo ankene fra samtlige i gjengen, som kaller seg “Muslimske Barbarer”. De 16 lokket mannen til seg ved hjelp av en 17 år gammel jente . . . → Les mer: Dommer mot bødler opprettholdt

Engelina Zandstra: “Colorato 20”

Engelina Zandstra: “Colorato 20” – Painting Acrylic, 2010 Amsterdam, Netherlands

Morning View

Franziska Turek: “morning view” – Painting Oil, 2008 Hamburg

Norge, Eurabia 2010

Det er utrolig det som skjer for tiden. I sin iver etter å tilfredstille, bukke og nikke for muslimene har Røde Kors, ja, du leser riktig, Røde Kors av alle organisasjoner, innstilt julen i sin organisasjon. De har kastet ut alt som kan minne om den kristne høytiden fra fire hundre og tredve butikker, politisk overkorrekte som de er.

En talsmann sier det utrolige: “Røde Kors er en nøytral organisasjon og vi ønsker ikke å bli sammenlignet med noe politisk parti eller noen spesiell filosofi” – denne organisasjonen av alle, med korset som symbol.  (Dailymail.co.uk)

Historien gjentar seg. Jul skal feires, men hovedpersonen, jøden Jesus, er der ingen plass for av disse menneskene. Jeg synes John Trever i Albuquerque Journal tar det forholdsvis på kornet (klikk for å se større . . . → Les mer: Norge, Eurabia 2010

Muslimer fordømmer selvmordsangrep?

“Muslimer i Norge fordømmer selvmordsangrep” kan vi lese i Aftenposten i dag. Bra. Så vet vi at de er på samme side som oss.

Er de? Nå skal jeg straks skrive noe som erfaringsmessig starter hoderysting og en strøm av “nei nei nei, du har misforstått” hvis jeg skulle være så dum å nevne det i en samtale om terrorisme.

At muslimer ifølge Koranen og tolkninger av den, samt tilleggsskrifter og praksis kan lyve, – og gjør det. I islams verden, og i vår verden.

– Men muslimer i Norge er velutdannede og velintegrerte, og de er fjernt fra terrorisme og . . . → Les mer: Muslimer fordømmer selvmordsangrep?