Spesialist: La dem gå til grunne

Det kan virke som om enhver sak har to sider, unntatt midtøsten-konflikten. Sjelden har vi sett så ensidig og til det naive forenklet fremstilling av en så uhyre kompleks sak som PAs fremstøt i FN nylig, der PA er oppgradert til “ikke-medlemsstat” med observatørstatus.

At Israel sitter på en del områder som har status som “omdiskutert” etter Génèvekonvensjonene, og at disse derfor faktisk skal forhandles om, hopper man glatt over i sin barnslige iver etter å fremstille det som en seier for “palestinerne” at de nå blir oppgradert. “Okkuperte områder” er termen man bruker. Dette er så innarbeidet at folk faktisk tror områdene er okkupert. Saken er at det er feil.

At det siden krigen i 1967 har blitt inngått flere juridisk bindene avtaler, som nå brytes galant ved . . . → Les mer: Spesialist: La dem gå til grunne