Bedre for jødene i Irland

Alan Shatter, minister i Irland. Foto: Getty ImagesIrland har hatt et rykte på seg for å være ynglested for anti-israelsk aktvisme. Dette sier Irlands eneste minister med jødisk bakgrunn, Alan Shatter.

Shatter er justis- likestillings- og forsvarsminister i Irland, og har vært Israels mest frimodige forsvarere i landet. Han mener at offentlighetens uvilje og fiendtlighet nå i løpet av de siste årene gradvis har blitt erstattet med en mer pragmatisk realisme. Israels venner har derfor nå muligens grunn til optimisme og håp, i stedet for desperasjon og fortvilelse.

Det jødiske samfunnet har også økt noe i antall, for første gang på årtier. Dublin har en mengde høyteknologibedrifter, og . . . → Les mer: Bedre for jødene i Irland

2012: et år med uhørt vold mot jøder i Frankrike

SPCJ – Service de Protection de la Communauté Juive – har laget en rapport på de innkomne tall over antisemittisme i Frankrike i året som gikk. Tallenes tale er skremmende.

2012: et år med uhørt vold mot jøder i Frankrike

4 mennesker, av disse 3 barn, ble drept. 2 skadd 614 antisemittiske hendelser notert, mot 389 i 2011, noe som innebærer en 58% økning av antisemittiske tilfeller i Frankrike i 2012. Antall fysiske og verbale angrep (vold og truende oppførsel og fornærmelser) økte med 82% sammenlignet med 2011 (315 i 2012 mot 171 i 2011.) Antall fysiske angrep nesten doblet i 2012 sammenlignet med 2011 25% av fysiske angrep involverte våpen.