Forhandlinger Israel – Palestinaaraberne?

USAs utenriksminister John Kerry er i Israel, og hans ønske er at Israel og palestinerne kommer tilbake til forhandlingsbordet. I den forbindelse har Israels statsminister Benjamin Netanyahu visstnok gitt uttrykk for at han vil kunne avstå 90% av de omstridte områdene til de palestinske selvstyremyndigheter dersom han får en garanti for Israels sikkerhet. Samtidig ser vi at palestinernes president Mahmoud Abbas gjentar sitt krav om at Israel må tilbake til våpenhvilelinjene fra før 1967 før de skal sette seg ned ved forhandlingsbordet.

Vi skal her prøve å vise hvorfor dette er et absurd og umulig utgangspunkt. Like fullt vil nok ganske sikkert en hel medieverden stille seg bak Abbas’ krav.

Man kunne uttrykke det slik: Abbas’ krav er at Israel gir dem det de skal forhandle om, før forhandlingene starter.

Det er . . . → Les mer: Forhandlinger Israel – Palestinaaraberne?

Lysglimt fra den jødiske historien

Men i den sjette måned blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria.

Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner! Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen. Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud; og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Han skal . . . → Les mer: Lysglimt fra den jødiske historien

Røde kors velger side

Røde Kors’ Internasjonale Komité (ICRC) har valgt side. Komitéen uttaler seg om sikkerhetsgjerdet som Israel bygger mot “Vestbredden” for å hindre tap av liv på Israelsk side. Den mener gjerdet (de kaller den mur) er i strid med internasjonal lov siden den går på palestisk side. Hva er palestinsk side? Er det det landet som Jordan okkuperte ulovlig i 1948, og som Israel tok kontroll over etter at Jordan angrep dem i 1967? Det landet som i Bibelen beskrives som Judea og Galilea.

Røde Kors har i sine statutter på sin egen hjemmeside:

Røde Kors’ Internasjonale Komité (ICRC) er en upartisk, nøytral og uavhengig organisasjon hvis utelukkende humanitære oppgave er å beskytte deres liv og verdighet som blir ofre for krig og internasjonal vold og å tilby dem . . . → Les mer: Røde kors velger side