Gerd Liv Vallas hykleri

Jeg undres av og til: – er det ingen ting som provoserer meg lenger? Jeg opplever at det ene etter det andre utspillet fra høytstående politikere ikke utløser mer enn en imaginær skuldertrekk. Informasjonsstrømmen gjør noe med en. Man blir muligens noe immun ettersom tiden går.

Men så kommer denne Stalin-tilhengeren Gerd Liv Valla, som i sin tid syntes AKP-ml var for høyrevridd. Siste utspill var selvfølgelig på venstresidas merkedag 1. mai, hvor hun syntes det var betimelig å støtte en gruppe islamister som bevislig planlegger, finansierer og gjennomfører massedrap av sivile uskyldige, – og som forsvarer det, – Hamas.

Gerd Liv Valla er uten tvil dyktig som profesjonell grinebiter. Men hun er en hykler. Og hykleri provoserer.

Det finnes mange måter å belyse hykleriet på. En metode er å . . . → Les mer: Gerd Liv Vallas hykleri

EU betaler for beskyttelse

Min venn David Frankfurter skriver:

For de av dere som har skrevet til meg og spurt “hvorfor?” om EUs vilje til fortsatt å bidra økonomisk til palestinsk korrupsjon og vold, så ga EUs parlamentariske president Josep Borell Fontelles (bildet), svaret i et intervju med Jerusalem Post:

“EU, som bidrar med halvparten av den 1 milliard USD som PA (palestinske selvstyremyndigheter) får, er ingen altruistisk medspiller i Midtøsten, sa Borell. Med sin voksende muslimske befolkning, tenker EU at vold i Midtøsten fører til uro innen EUs egne grenser.”

Josep Borell Fontelles

Med andre ord, EU betaler milliarder av dollar i beskyttelsespenger til palestinerne for å forsikre deg om at de ikke hisser opp den muslimske befolkningen i Europa. Ikke . . . → Les mer: EU betaler for beskyttelse

Misbruk av bistandsmidler

De siste månedene har det noen reportasjer i media om korrupsjon og vanstyre hos de palestinske selvstyremyndighetene (PA). Særlig toppet det seg i sommer da Rød-Larsen gikk ut og kritiserte Arafats manglende vilje til demokratisering og reformer. Nå i høst fikk vi den uventede nyheten at EUs kommisjon for bekjempelse av bedrageri og økonomisk kriminalitet, OLAF, ” ikke har funnet bevis for at økonomisk hjelp til PA har blitt misbrukt.”

Litt senere fikk vi vite at Arafat og Rød-Larsen nå var blitt venner igjen. Betyr så dette at alt er såre vel, og vi kan være trygge på at våre skattepenger blir forvaltet på beste måte?

Allerede i 2001 skrev avisen Dagen at den samlede bistanden fra Norge til palestinerne var 3,2 milliarder kroner.[1] Samlet har EU siden 1993 . . . → Les mer: Misbruk av bistandsmidler

Underslag av bistandsmidler

17.02.2010: linkene i denne artikkelen er for en stor del utdaterte. Du finner essensen av rapporten her…

Samme dag som Haaretz kunne fortelle at sjefen for de palestinske politistyrkene, general Haj Ismail Jabber tok millioner i egen lomme hver eneste måned ved å få kontant utbetaling for 7000 ikke-eksisterende politimenn, fra PA’s lønnsbudsjett som kommer fra EU, – samme dag kom det en rapport fra en arbeidsgruppe i EU som arbeider med budsjettassistanse for de palestinske selvstyremyndighetene (PA).

 

 

 

Dette skriver David Frankfurter i sitt siste nyhetsbrev, under . . . → Les mer: Underslag av bistandsmidler

Sunne bekymringer

The Scotsman (link utdatert) har i dag en interessant artikkel med den treffende overskriften:

Millioner i hjelp til palestinske myndigheter, – men hvor har de blitt av?

David Frankfurter skriver om de 4 milliarder (!) Arafats palestinske selvstyremyndigheter (PA) har mottatt i bistand fra EU siden 1993. Fortvilte funksjonærer i EU igangsetter den ene etter den andre reformen for å ha personlig ryggdekning for sitt arbeid. Men pengene, de er og blir borte.

Det vil si: helt borte er de ikke:Nabil Shaath, PAs tidligere utenriksminister, ble stevnet for økonomisk vanstyre i 97. I dag har han en super-luksusvilla midt i Gaza.Fru Arafat lever i overdådig luksus i Paris, sammen med sin mor og sitt hoff, alt sammen finansiert av EU-budsjettene.Ahmed Qurie kom under etterforskning som eier av sementfirmaet som . . . → Les mer: Sunne bekymringer