Om

Willy Gjøsund er født i 1960 og er bosatt i hovedstaden. Han begynte å skrive på nettet i 2003, på sin egen blogg, på egen server med tilhørende programvare. Årene har gått, og den programvaren han brukte, har i mellomtiden avgått ved døden, og det ble derfor for vanskelig å vedlikeholde den eksisterende bloggen. Det har også vært andre aktiviteter som har tatt tid og ressurser.

Nå er han tilbake, og vil skrive om det som opptar ham i samfunnet. Etterhvert som artiklene øker i antall vil nye kategorier komme på plass. Willy har ingen problemer med å erkjenne at han selv ikke passer i kategorien «politisk korrekt», i alle fall. Men ikke plasser ham i bås, vær så snill. Noen har kalt ham «blåblogger.» Det blir feil, og han føler seg på ingen måte ansvarlig for det folk måtte mene om slikt. Har du lyst, har du lov å mene det du vil. Men du har ikke rett for det.

Willy vil skrive om islam, og spesielt hva angår religionens forhold til det norske samfunnet, om innvandring og integrering, herunder emner som omfatter elementer vi ikke ønsker oss inn i det norske samfunnet, som kjønnslemlestelse av småjenter, tvangsgifting og arrangerte ekteskap, kvinneundertrykkelse, og islamisters forsøk på å dominere og overta samfunnet på forskjellige områder. Situasjonen i Midtøsten opptar ham også, saken er at om man vil eller ei, så henger det sammen alt. Islam, innvandring, Midtøsten, terrorisme, – også om det er aldri så politisk ukorrekt å si det. 

Tidligere har han skrevet en del også om DKM, Den Kristelige Menighet, hvor han trådte sine barnesko, og hvor han fortsatt har venner.

Han er en frittalende og selvstendig mann, og tar konsekvensen av det. Ikke alle er enige. Er det et mål for noen å få flest mulig til å være enige med seg, bortsett fra værhanene i samfunnet? Han sikter selvsagt til politikerne, som skifter standpunkt etter velgernes luner, og som viker unna konflikter hvis det kan skyve unna velgere. Det ligger i sakens natur at han ikke kunne vært politiker. I så fall ville karrieren vært veldig kort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.