Linstad ikke problemet

Trond Ali Linstad er egentlig ikke problemet. At han i god venstreekstrem tradisjon støtter Palestina-araberne og er med på å servere den globale løgnhistorien om det oppdiktede palestinske folket og deres oppkonstruerte rett til Israels land, er bare å forvente. Som muslim er det heller ingen overraskelse at antijødiske holdninger ikke lot seg gjøre å holde inne. Det hjertet er fylt av, vet vi, taler munnen.

Linstad er bare symptomet.

At noen har tildelt ham Kongens fortjenstmedalje i sølv er en annen sak. Det er et problem for Norge. Det betyr nemlig at man bevisst har valgt å se . . . → Les mer: Linstad ikke problemet

Aldri mer!

Natten mellom 9. og 10. november markerer begynnelsen på Holocaust, den systematiske utryddelsen av jøder som begynte i nazi-Tyskland i 1938. Dette folkemordet tok livet av seks millioner jøder. Av disse var 1,5 millioner barn. 1.406 synagoger ble satt i brann, ufattelige 7.000 bolighus og forretninger eid av jøder ble brent ned. 30.000 jøder ble arrestert, 20.000 sendt i konsentrasjonsleirer, fire hundre ble drept.

Det som skjer i dagens Norge er ganske vanskelig å ta innover seg. Krystallnatten markeres jo på forskjellige måter, av diverse organisasjoner over hele . . . → Les mer: Aldri mer!

OSSE med sterk kritikk av Norges holdninger

Aftenposten skriver i dag om OSSE-delegasjonens funn i Norge. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa reagerer sterkt på flere av de samme punktene som SMA i årevis har påpekt.

I sommer besøkte Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Norge for å undersøke hvordan det sto til med integrering og toleranse i verdens rikeste land, særlig i etterkant av 22. juli.

OSSE-delegasjonen fikk seg noen overraskelser, selv om de ikke ligger skjul på at Norge “er en eksemplarisk stat når det gjelder menneskerettigheter og likhet”:

Noe av det som forbauset OSSE mest i Norge, var nordmenns syn på Israel og Midtøsten-konflikten. Delegasjonen reagerer også kraftig på hvor lite politiet gjør for å bekjempe hatkriminalitet i Norge. Samtidig konkluderer rapporten med at det er på høy tid at . . . → Les mer: OSSE med sterk kritikk av Norges holdninger

Historieløshet

Mediene er fulle av informasjon om rettsaken mot terroristen Breivik, og i den forbindelse innhenter man eksperter på nær sagt alle områder. Vi har jus-eksperter, vi har psykologer og psykiatere, historikere og personer som vet mye om islam, religion og samfunnsvitenskap. I tillegg henter man inn en del synsere, mennesker som i større eller mindre grad har gjort seg bemerket ved skriverier og lignende. (Bilde: faksimile fra Bergens Tidende i dag.)

EKSPERTENE STØTTER MEDIENE De aller fleste som hentes inn i mediene har naturlig nok et syn på samfunnet som ligger tett opp til det mediene selv har. I den grad man intervjuer mennesker med avvikende syn, rekrutteres disse . . . → Les mer: Historieløshet

Kampen mot det opprørske offer

Frank Rossavik skriver en artikkel i Morgenbladet 29. mars 2012 der han forsøker å imøtegå Conrad Myrland i Miff vedrørende mediedekningen av konflikten mellom Israel og palestinerne. Artikkelen inneholder så mange udokumenterte påstander og klassisk antisemittisme, og har dessuten så sterke elementer av åpenlys rasisme, at den egentlig ikke fortjener annet enn å forbigås i stillhet. Men det kan likevel være nyttig å se på enkelte av påstandene til Rossavik.

Det tjener ikke akkurat Morgenbladet til heder at man velger å publisere slikt i 2012. Etter 22/7 ble det fra øverste hold i Regjeringen anmodet om mer demokrati og mer åpenhet. Rossavik bidrar til det motsatte, nemlig intoleranse og sneversyn.

Myrlands anliggende var overfokuseringen på en konflikt som på mange måter slett ikke er så spesiell, verken . . . → Les mer: Kampen mot det opprørske offer

Come to your senses

Som forventet, men en smell rett i trynet på de aller mest naive på venstresiden – denne er ikke helt ny, men like aktuell:

Hans påståtte terrornettverk smuldrer bort Etter fem måneders intensiv etterforskning internasjonalt har ikke politiet funnet et eneste tegn på at Anders Behring Breiviks påståtte terrororganisasjon eksisterer.

De to rettsoppnevnte sakkyndige avskriver nettverket som “grandiose vrangforestillinger”, og politiet har ikke funnet noe som tyder på at Behring Breiviks påståtte terrororganisasjon med flere terrorceller faktisk finnes. Aftenposten 2. januar 2012

Dette stemmer med min oppfatning, slik jeg har opplevd de menneskene jeg har hatt kontakt med i det man kan kalle skeptisk til . . . → Les mer: Come to your senses

Årsak og sammenheng

Israels regjering har i dag besluttet å gi de palestinske selvstyremyndighetene (PA) skattepenger de har holdt tilbake. Det dreier seg om i underkant av 600 millioner kroner. PA har svært dårlig økonomi til tross for at Palestina-araberne er den folkegruppe som samlet har mottatt mest bistand noensinne. Men det er en annen sak. Så dårlig er økonomien at det har vært en reell fare for at PA skulle bryte fullstendig sammen.

Det er interessant å se hvordan mediene responderer på denne hendelsen, fordi den selvfølgelig har sin historie. Det har sin grunn at Israel holdt tilbake skattepenger de egentlig har forpliktet seg til å innkreve på vegne . . . → Les mer: Årsak og sammenheng

Faremo med puse-gen

– Det høres ut som om noen av soldatene er mer bekymret for at fanger slippes fri enn at de utsettes for tortur.

– Jeg kan ikke skjønne at det å sikre human fangebehandling ikke skal være viktig, sier forsvarsministeren. VG: Angriper egne soldater etter Afghanistan-kritikk

Hva slags forsvarsminister er dette, som ikke kan forstå sine egne soldaters behov for sikkerhet?

Man kunne være fristet til å si at her burde forsvarsministeren opptre som en mann og legge bort omsorgstrangen akkurat i denne saken. Omsorg er vel og bra det. Men forsvarsministeren burde bruke dette genet først og fremst på våre egne soldater, ikke på de kriminelle.

FN er stedet

Durban III sier ja til Kadaffi, nei til Israel

Det er fullt mulig også for vanlige mennesker å danne seg et bilde av hva som skjer, bare ved å sammenholde opplysninger, takket være Internett. Norske medier alene bringer ikke det fulle bildet, og norske medier er også for fulle av nesegrus beundring av de norske statslederne til å greie (eller å tørre?) å se saker fra en annen vinkel enn deres. Hva dette skyldes kan man jo spekulere i. Historien viser at penger ofte spiller en rolle. Kan det tenkes at pressestøtten hindrer norske medier fra å tenke selv?

Dette er det FN som vår riktig nok dyktige, veltalende, skolerte og rike Arbeiderparti-utenriksminister fremstiller som seriøst – uten at norske medier våger å peke på narrespillet og dobbelheten. Så . . . → Les mer: FN er stedet

Groteske utsagn

Av Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme, SMA

Utenriksminister Jonas Gahr Større har ifølge NRK reagert voldsomt på at Carl I. Hagen for mange år siden skal ha sagt at majoriteten av terrorhandlinger i verden er utført av muslimer. Utenriksministeren kaller dette et grotesk utsagn: ”Hagen gjentar sitt budskap. Han sier at ikke alle muslimer er terrorister, men nesten alle terrorister er muslimer. Det er et grotesk utsagn, mener jeg. Det var det før, og ikke minst i dag, etter det vi har opplevd i Norge”.

Det Carl I. Hagen en gang sa, var en gjengivelse av noe som ble sagt av direktøren for Al- Arabiyas nyhetskanal, Abdel Rahman al-Rasheed, i en artikkel i den arabiske London-avisen Al-Sharq Al-Awsat, etter terroren på en . . . → Les mer: Groteske utsagn