Norge er et bra land å bo i

– for terrorister og dem som planlegger og finansierer terrorisme. Les i Dagbladet… Med andre ord: Mullah Krekar er ikke den eneste. Vi har i lengre tid vært altfor tolerante, og nå får vi svi for det selv. Eller kanskje ikke? Kanskje vi blir en slagt fristat for terrorister, hvor de kan yngle og planlegge fritt, så resten av verden må slite med følgene.

 

Vi blir med andre ord en del av ondskapens akse…