Djevelens medløpere

Mediafolk, både i USA og her hjemme, vil gjerne ha skiller som ikke finnes i virkeligheten. Eller for å sitere Suzanne Fields på det konservative Washington-baserte nettstedet Townhall.com:

 

 Det er et jag i media, både utenlands og her hjemme – for å skille den vanlige muslim fra de islamistiske terroristene, men i Midtøsten er det få muslimer som bryr seg med å lage slikt et fint skille.

 Den smertefulle sannhet er at de voldelige og barbariske handlingene som skjer i dag, ikke er noe annet enn en naturlig konsekvens av generasjoner av muslimer som er . . . → Les mer: Djevelens medløpere

We will win, after all..

Vel vitende om at dette er som å stikke en syl i nesen på enkelte: jeg stiller meg bak dette. Hvert eneste ord. Godt nyttår, Israel!WE HAVE NEVER BEEN BETTER OFF!

www.me-ontarget.com

It’s only TV and the media That make people think That the end of our world is coming.

Only 60 years ago,They were leading Jews to their death Like sheep to the slaughter! No Country, No Army. 55 years ago!

Seven Arab countries declared war On the small Jewish State, Only a few hours old!

We were then 650,000 Jews! Against the rest of the Arab world! No IDF [Israel Defense Force]. No mighty Air Force, Just tough people With nowhere to go.

Lebanon, Syria, Iraq, . . . → Les mer: We will win, after all..