Halal-hippiene

Forskeren og muslimen Pernilla Ouis skriver en leseverdig artikkel i Sydsvenskan (takk til min venn Hans C. Petterson i Malmö) om den mislykte og misforståtte integreringsdebatten. Ouis åpner sterkt:

Muslimers integration i Sverige har försvårats av två gruppers oförmåga att förstå varandra. Jag talar inte om vanliga muslimer och svenskar – för dessa grupper har en relativt avslappnad attityd till varandra och kan generellt se den andra gruppen som människor först och främst.

Ouis skriver om halal-hippiene, som vil være muslimenes støttespillere, mens de egentlig skader deres sak ved å overse og underslå problemene som muslimene har internt.

Halal-hippierna är tyvärr oförmögna att se brister hos den grupp de värnar om. De ser inte exempelvis den problematiska kvinnosynen, hederstänkandet, kränkningarna av barns rättigheter och . . . → Les mer: Halal-hippiene

Point of no return

Mina Hauge Nærland i Dagbladet har en interessant artikkel om den høyaktuelle problemstillingen som oppstår når et demokratisk valg fører til at politisk Islam, – som er udemokratisk, vinner. Politisk Islam er på fremmarsj mange steder i verden, og muligheten for ovennevnte scenario er absolutt til stede.

Muslimbrødrene gjorde det svært godt ved valget i Egypt, Hamas ser ut til å kunne vinne parlamentsvalget i Palestina i januar, og de religiøse koalisjonene ligger an til å vinne ved valget i Irak. Islamistene ser ut til å være på fremmarsj der de tillates å stille til valg i Midtøsten.

Nærland følger tradisjonell tankegang, og peker på den åpenbare konflikten mellom USA / Vesten og den muslimske delen av verden.

Uviklingen er en potensiell hodepine for . . . → Les mer: Point of no return

Hva er viktige nyheter?

Det er mye som skjer for tida. Vi har tilgang til informasjon som aldri før, og et problem kan være å skille det viktige fra de uvesentlige. Det kan være vanskelig nok for et enkeltmenneske. Tydeligvis også for de profesjonelle nyhetsformidlerne. Dagen før det irakiske valget, og mens diverse andre, svært viktige eller dramatiske hendelser foregår, som for eksempel at en femti år gammel mann står under tiltale for å ha fått sin unge kone tvangssterilisert under trusler om å kaste syre i ansiktet hennes (Aftenposten: Forøvrig ikke et ord om etnisiteten til denne mannen), – så velger TV2 å bruke en fjerdedel – fem minutter! av sin 21-sending på et TV som blir sprengt. Noen pussa soldater med tilgang på sprengstoff finner det morsomt å sende et apparat til . . . → Les mer: Hva er viktige nyheter?