Feil kjøper

I forbindelse med Bolærne-saken, da Den kristelige menighet (nå Brunstad kristelige menighet) fikk tilslaget og kjøpte Bolærne, en vakker øy i skjærgården utenfor Nøtterøy, skrev jeg et avisinnlegg, dels som et svar til politikere og mediefolk i distriktet, dels til et par eks-medlemmer i menigheten som etter min mening uttalte seg uklokt og stigmatiserende, og dels som et tilsvar til Odd Børretzen, som noen dager før hadde skrevet noe man kunne kalle en “nidvise” om bevegelsen. Foranledningen var øyensynlig irritasjon; menigheten hadde gitt uttrykk for at de ville forsvare seg i retten om nødvendig, dersom det skulle vise seg at det var troen deres som skulle være årsak til at man ville at de skulle gi fra seg øya. Og  selvsagt var innlegget et uttrykk for min egen oppfatning.

. . . → Les mer: Feil kjøper