Noen er likere

All animals are equal, but some animals are more equal than others

Dette er en utbredt misfoståelse, nettopp at alle mennesker er like, men dog har noen forrang. De er mer verdt enn andre. Det er svært utbredt i den arabiske verden. Spesielt blant mennene i disse landene.

Det underlige er at denne misforståelsen har smittet Vesten, hvor man i årtier, ja i århundreder har kjempet for likeverd og likestilling, og mot rasediskriminering. Vi ser at muslimer som ønsker å innføre sine diskriminerende regler (sharia) rett og slett får et slags amnesti, en stat i staten, de blir gitt retten til å leve etter sharia-lovene i siviliserte land som Storbritannia. Dette er moralsk degenerering.

Mens hele denne delen av verden, det vi nå kaller Midtøsten, levde i dette degenererte . . . → Les mer: Noen er likere

Velkommen til Eurabia

Av Giulio Meotti

Nå som den muslimske befolkningen skyter i været, kan Europa slik som vi kjenner det snart være en saga blott. Den europeiske sivilisasjon som formet tidsalderen vi lever i er i ferd med å bli utslettet. Og det av oss selv. I sin nye bestselger “Civilization” skriver den anerkjente harvard-historikeren Niall Ferguson:

Hvis den muslimske befolkningen i Storbritannia fortsetter å vokse med en årlig rate på 6,7% (slik den gjorde mellom 2004 og 2008,) vil dens andel av den totale britiske befolkning stige fra i underkant av 4% i 2008 til 8% i 2020, til 15% i 2030 og til 28% i 2040, og endelig passere 50% i 2050. “

Ferguson er ikke alene om å bruke begrepet “Eurabia” for å beskrive et islamisert kontinent som . . . → Les mer: Velkommen til Eurabia