Misbruk av bistandsmidler

De siste månedene har det noen reportasjer i media om korrupsjon og vanstyre hos de palestinske selvstyremyndighetene (PA). Særlig toppet det seg i sommer da Rød-Larsen gikk ut og kritiserte Arafats manglende vilje til demokratisering og reformer. Nå i høst fikk vi den uventede nyheten at EUs kommisjon for bekjempelse av bedrageri og økonomisk kriminalitet, OLAF, ” ikke har funnet bevis for at økonomisk hjelp til PA har blitt misbrukt.”

Litt senere fikk vi vite at Arafat og Rød-Larsen nå var blitt venner igjen. Betyr så dette at alt er såre vel, og vi kan være trygge på at våre skattepenger blir forvaltet på beste måte?

Allerede i 2001 skrev avisen Dagen at den samlede bistanden fra Norge til palestinerne var 3,2 milliarder kroner.[1] Samlet har EU siden 1993 EU bidratt med over 17 millarder direkte og indirekte, og medlemsstatene selv har bidradd med like mye i tillegg. En rekke organisasjoner, den Arabiske Liga og andre land har også bidradd med enorme summer. Til sammen har palestinerne mottatt den største bidragsoverføring per hode noensinne, ifølge Nigel Roberts i Verdensbanken.

Det kan derfor være på sin plass å minne om at saken har andre dimensjoner enn det media i alminnelighet har kunnet bringe oss informasjon om.

Etter utbruddet av den siste såkalte intifadaen har Israel stengt grensene og således hindret en hel del palestinere i å komme på jobb i Israel. Disse tjente vesentlig bedre enn gjennomsnittet. Voldsbølgen har medført et militært press på palestinerne, og fattigdommen og nøden har økt.

Giverstatene har etter dette formelig pumpet inn penger. Mellom januar 2003 og juni 2004 var direktebidraget fra EU alene 950 millioner kroner. Men til tross for dette har problemene fortsatt, og freden og håpet om en egen stat synes å være lengre borte enn noensinne for den jevne palestiner.

Det må derfor være lov å spørre seg: Hvor har alle disse pengene blitt av?

Er OLAF’s forsikringer å stole på? En talsmann for EU-Kommisjonen, Gunnar Wiegand, sa i et intervju med Die Zeit i 2002 at tiltak var gjort, og at dette hadde bidradd til bedre styring, samt at “Det internasjonale pengefondet (IMF) overvåker bruken av våre penger.” Sammenholdt med IMF’s egne publiseringer (september 2002) stemmer dette dårlig: “.med et budsjett på nærmere 1 millard USD har der uten tvil vært noe misbruk; de palestinske selvstyremyndighetene har selv klaget over dette. Selvfølgelig verken kan eller skal IMF kontrollere disse nedstrøms utgifter for de forskjellige palestinske kontorene. Dette blir en sak mellom PA og giverne.”[2]

En logisk slutning av ovenstående må bli at EU selv ikke hadde kontroll på pengebruken, dette til tross for at de ved gjentatte anledninger ga uttrykk for at de har det. De sa i virkeligheten at det faktisk ikke eksisterte noe effektivt kontrollsystem.

Har dette blitt bedre?  7. september 2003 sa statsminister for de palestinske områdene, Abu Mazen i sin fratredelsestale: “Jeg tror at folket ville bli svært takknemlig om disse [monopoler] ble avskaffet, spesielt i petroleumssektoren, hvor det er bedrageri som følge av en offentlig beslutning. Dette betyr at 72 millioner USD blir stjålet årlig.”  Mohammad Dahlan, fhv. leder for sikkerhetsstyrkene på Gazastripen: 5 milliarder $ har gått ned i sluket, og ingen vet hvor de har blitt av.[3]

Det har vært store uroligheter blant palestinerne. I det lange løp lar det seg vanskelig gjøre for administrasjonen å unndra midler som var ment til befolkningen. Opptøyene, kombinert med et internasjonalt press, ikke minst fra de 169 EU-medlemmene som i januar 2003 krevde en gjennomgang av økonomien, førte som kjent til at blant annet ordningen med å lønne sikkerhetsfolkene i kontanter, ble avskaffet i 2004. Da forsvant plutselig 7000 ikke-eksisterende politifolk fra lønningslistene. EU hevdet for øvrig allerede i 2002 at disse reformene var innført.

I mai 2004 skrev Christofer Patten, EU-kommisjonens ledere for eksterne forbindelser, utrolig nok at det var EU som “hadde hatt suksess med å få frem nøkkelreformer.”

Ovenstående er slett ingen engangsforeteelse. Det har fra EU’s side vært en systematisk og konsekvent bortforklaring og til dels løgn når man har etterspurt kontroll. Og forklaringene strider sterkt imot palestinernes egne forklaringer og frustrasjon.

På spørsmålet om hvor pengene har blitt av, kan man også vise til palestinerne. Uttalelser i forskjellige media, samt papirer som Israel har beslaglagt, dokumenterer at det er en utbredt kultur for korrupsjon og nepotisme i PA. Men det er ikke det verste.

Die Zeit spurte EU-kommisjonen i juli 2002: “EU har satt Al-Aksa Martyrbrigader på terroristlisten. Hvordan har man forsikret seg om at ikke noen av Al-Aksas medlemmer indirekte mottar midler fra EU som funksjonærer i PA?”

Svaret fra EU-kommisjonen var klart: “Hvis noe skulle komme opp som belyser at PA vet om at de har medlemmer av terror-organisasjoner på lønningslisten, vil PA måtte handle umiddelbart for å få disse menneskene ut av lønnsystemet og bringe dem for retten.”[4]

I et intervju med den London-baserte avisen Asharq al-Awsat sier palestinernes statsminister Ahmed Qurei: Vi har erkært tydelig at Aksa-Martyrbrigadene er en del av Fatah, og Fatah bærer fullt ansvar for gruppen. Aksa-brigadene er på EU’s egen terrorliste.

Det finnes en mengde bevis fra forskjellige kilder for at både Aksa og andre grupper, som “styrke 17” og “Tanzim” er styrt av formann Arafat. Medlemmer av disse gruppene har vært innblandet i terror mot sivile. Lederen for Tanzim, Marwan Barghouti er siktet for flere mord, men mottar enda lønn fra det EU-støttede PA-budsjettet. Hvorfor finansierer EU terror?

Det er en mengde stoff i palestinske skolebøker som er rasistisk, og som oppfordrer til vold og hat. Dette bryter UNESCO’s standarder, og ikke overraskende gjentar EU’s handlingsmønster seg. Man sier dette dreier seg om gamle bøker. Dette er også løgn. En mengde rapporter dokumenterer at skolebøkene utelukker jødenes eksistens fra området, de oppfordrer til jihad. Bøkene blir fortsatt trykt med midler fra EU, stikk i strid med Genevekonvensjonens prinsipp 10: “at barn skal vokse opp i en atmosfære av forståelse, toleranse, vennskap mellom folk.”

Undersøkelsen som er nevnt til å begynne med, ble altså satt i verk til tross for mange års forsikringer fra EU om at alt var i ordnede former. Og som altså, til tross for internasjonal bekymring, og økende misnøye og klager fra palestinerne selv, konkluderer med en foreløpig uttalelse om at de “ikke har funnet tegn til misbruk”. Uten å ta den minste stilling til om pengene er brukt i samsvar med EU’s statutter. Uten å ta hensyn til alle de millioner som er gitt i indirekte støtte. Uten å ta hensyn til annet enn den direkte støtten til PA, og da alene for årene 2000 til 2002.

Man kan være fristet til å spørre om OLAF i det hele tatt er i stand til å etterforske økonomiske uregelmessigheter, tatt i betraktning alle de innlysende og veldokumenterte indisier på misbruk, og kommisjonens sterkt motstridende resultat. Ett av medlemmene, Johannes Swoboda, sier faktisk følgende: Bare dersom DNA fra en selvmordsbomber matcher DNA fra dem som mottok Euroene, vil vi akseptere det som et bevis. Det må være berettiget å sette et spørsmålstegn ved organisasjonens seriøsitet, til tross for korrekte formuleringer.

OLAF sier på sin hjemmeside at “de Europeiske institusjoner har plikt til å garantere overfor skattebetalerne, den beste bruk av deres penger og spesielt å kjempe mot bedrageri så effektivt som mulig.”[5]

Det store spørsmålet er: hvor lenge vil skattebetalerne akseptere at milliarder forsvinner i et sluk av korrupsjon, hvitvasking, og finansiering av terror? Hvor lenge finner skattebetalerne seg i at myndighetene “viser til EU’s kontrollorganer” og ikke selv organiserer et kontrollapparat som forteller i klartekst hva pengene går til? Skylder vi ikke den palestinske befolkningen det? Det var de fattige menneskene som skulle ha pengene, ikke grådige, bemidlede politikere og deres familie og venner.

Denne kronikken er for en stor del basert på Funding for Peace Coalitions rapport “Managing European Taxpayer’s Money: Support the Palestinian Arabs – a Study in Transparency“, offentliggjort august 2004.

[1] Dagen (link utdatert)

[2] Imf.org

[3] Daily Times

[4] Die Zeit (pdf) (link utdatert)

[5] ec.europa.eu (link utdatert) 

Relaterte innlegg
EU betaler for beskyttelse
Min venn David Frankfurter skriver: For de av dere som har skrevet til meg og spurt "hvorfor?" om EUs vilje til fortsatt å bidra økonomisk til palestinsk korrupsjon og vold, så ga EUs parlamentariske president Josep Borell Fontelles (bildet), svaret i et ...
Les mer...
Israel-skeptiske /-fientlige NTB er ivrig etter å fremstille Israel som the bad guy. I dag: Israel ønsker ingen fredsavtale. Ikke ett ord om at palestinerne ved Camp David ble tilbudt så å si 100% av de okkuperte områdene, mot en avtale ...
Les mer...
Provoserende overskrift? Det er mer enn det. Det er sannheten. Slik begynner Joseph Farah sin kommentar i WorldNetDaily. Arabiske propagandamakere har som kjent brukt Golda Meirs uttalelse "det finnes ikke noe slikt som et palestinsk folk" som "bevis" for hennes rasisme. Hele ...
Les mer...
17.02.2010: linkene i denne artikkelen er for en stor del utdaterte. Du finner essensen av rapporten her... Samme dag som Haaretz kunne fortelle at sjefen for de palestinske politistyrkene, general Haj Ismail Jabber tok millioner i egen lomme hver eneste måned ...
Les mer...
Israel etter seksdagerskrigen
USAs utenriksminister John Kerry er i Israel, og hans ønske er at Israel og palestinerne kommer tilbake til forhandlingsbordet. I den forbindelse har Israels statsminister Benjamin Netanyahu visstnok gitt uttrykk for at han vil kunne avstå 90% av de omstridte områdene til de palestinske selvstyremyndigheter ...
Les mer...
Dette er interessant stoff for norske medier, ikke sant? Vi har jo bidratt med millioner til palestinerne. Men om det kommer i norske medier gjenstår å se. Har ikke sett noe ennå.Det internasjonale Pengefondet konkluderer i alle fall med dette: Virtual ...
Les mer...
Året da araberne oppdaget Palestina (kortversjon)
Publisert i Jerusalem Post 13. september 2000 Av Daniel Pipes I dag er det dagen da en palestinsk stat nesten ble erklært – for tredje gang. 1. oktober 1948 sto muftien av Jerusalem, Haj Amin Husseini, (se bildet: Haj Amin Husseini på besøk ...
Les mer...
The Scotsman (link utdatert) har i dag en interessant artikkel med den treffende overskriften: Millioner i hjelp til palestinske myndigheter, - men hvor har de blitt av? David Frankfurter skriver om de 4 milliarder (!) Arafats palestinske selvstyremyndigheter (PA) har mottatt i ...
Les mer...
Fra Celvin har jeg fått artikkelen under. Det er verdt å merke seg at det er denne Arafat Thorbjørn Jagland kaller “krigeren Arafat”. Det er dette palestinske selvstyret han og Kåre Willoch besøker, klemmer og omfavner når de er i ...
Les mer...
Situasjonen i de palestinske selvstyreområdene er kaotisk. Noen lukker øynene for elendigheten og sier man (Israel og USA) bør "gi Hamas en sjanse." (Jagland 26. januar, Hilde Henriksen Waage 26. januar, Aftenposten i sin leder 27. januar 2006.) De må slutte å ...
Les mer...
EU betaler for beskyttelse
Ønsker ikke fred?
Arafat & co: Det finnes ikke noe
Underslag av bistandsmidler
Forhandlinger Israel – Palestinaaraberne?
Arafat tok 750 millioner dollar
Året da araberne oppdaget Palestina (kortversjon)
Sunne bekymringer
Arafat dreper palestinere
Ingen kobling Islam – terrorisme? (oppdatert)

Relaterte artikler:

3 comments to Misbruk av bistandsmidler

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>